Sorry, your browser does not support JavaScript!

CO2 Prestatieladder

Ook in 2019 is Helden van Staal actief om de footprint in kaart te brengen met als doel dit te reduceren. Deze reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-footprint prestatieladder 3.0. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. De directie heeft zelfs besloten om het bedrijf vanaf 2019 op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder te laten certificeren: Niveau 5!