Sorry, your browser does not support JavaScript!

Energieverbruik eerste helft 2019

Ieder half jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. Doordat de uitstoot overzichtelijk wordt, kunnen er maatregelen worden opgesteld om vastgestelde reductiedoelstellingen te behalen. Zo is in het eerste half jaar van 2019 in totaal voor 123 ton aan CO2 uitgestoten waarvan 122,3 ton in scope 1 en 0,7 ton in scope 2.

Scope 1 en 2 doelstellingen Helden van Staal

Snaas wil in 2023 ten opzichte van 2018 5% minder CO2. Deze doelstelling is gerelateerd aan de machine uren.

Voor Scope 2 is er geen CO2 reductie doelstelling maar een verbruiksreductie doelstelling van 5% op het elektraverbruik geformuleerd.

Scope 3 doelstelling Helden van Staal

Snaas wil in 2023 ten opzichte van 2018 1% minder CO2 uitstoten binnen de keten van ondergrondse afvalcontainers. De scope 3 doelstelling wordt absoluut gemeten per container en bereikt door de volgende twee concrete maatregelen die aan de doelstelling worden toegevoegd:

10% van de te leveren containers tussen 2018 en 2023 wordt voorzien van een weegtrommel en vulgraadsensor. 100% van de betonputten wordt duurzaam geproduceerd.

Belangrijkste CO2-maatregelen

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

Maatregelen Planning
HR-ketels vervangen door twee HR107-ketels 2024
Onderzoek naar overstappen op groen gas 2020
Preventief onderhoud uitvoeren van machines Continu
Energieverbruik meenemen bij selectie nieuwe machines Continu
Toepassen HR-luchtverhitter in de bedrijfshal ntb
De volgende belangrijke maatregelen zijn reeds uitgevoerd in de afgelopen jaren:

Maatregelen Uitgevoerd
Temperatuurregeling weersafhankelijk maken 2018
Verlichting afstemmen op gebruik kantoren/machines 2018
Verlichting waar zinvol afstemmen met bewegingsschakelaar 2018
Aanbrengen isolatie op (distributie) leidingen en appendages 2018
Toepassen aanwezigheidsschakeling bij magazijnen en opslag 2018
Overleg met transporteurs voor efficiëntere belading 2017

Voortgang

Sinds 2018 is een nieuwe doelstelling opgesteld. De voortgang van de CO2-reductiedoelstellingen is echter vanaf 2013 gemeten en weergegeven in de onderstaande grafiek. Het afgelopen half jaar is relatief minder ton CO2 uitgestoten. De grootste daling komt door de overstap naar groene stroom in 2016. We blijven echter continu maatregelen doorvoeren en ook al zijn het kleine stapjes, het heeft een positief effect op de CO2 reductie.

Project met gunningsvoordeel

Snaas produceert sinds 2015 ten behoeve van een project waarop een fictief gunningvoordeel verkregen is. Het percentage van dit project ten opzichte van de totale productie is bij Metaalwaren ca 3,8 % en bij Poedercoating ca 1,5 %. Deze percentages zijn dermate laag en maken in zijn geheel onderdeel uit van de werkzaamheden zoals deze bij Snaas uitgevoerd worden, dat dit project volledig valt onder de voorwaarden en maatregelen die voor het gehele bedrijf gelden. Ook wat betreft de besparings- mogelijkheden maken deze volledig onderdeel uit van de werkzaamheden bij Snaas.

De footprint en voortgang zijn weergegeven in onderstaande tabel, gerelateerd aan de machine uren:

Ketenmissies en Doelstelling

Van de CO2-uitstoot In de keten van Snaas is de volgende rangorde berekend:

  1. Aangekochte goederen en diensten 7.963 ton CO2
  2. Downstream transport en distributie 346 ton CO2
  3. Productieafval 128 ton CO2
  4. Woon-werkverkeer 43 ton CO2

Een ketenanalyse is opgesteld over het product “Ondergrondse containers”. Hier komt ook de scope 3 reductiedoelstelling uit voort. Dit is het eerste jaar waarin Snaas is begonnen met de ketenanalyse, er is daarom nog niks te zeggen over de voortang. Volgend jaar verwachten wij hier meer over te kunnen vertellen.

Individuele bijdrage

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zuinig rijden een essentieel punt om brandstof te besparen. Door tijdig te schakelen en te anticiperen op het verkeer daalt het verbruik van brandstof.
  • Bandenspanning kan tevens een belangrijk onderdeel zijn om brandstof te besparen. Controleer daarom maandelijks of de bandenspanningen nog kloppend zijn.
  • Het is belangrijk om in de gaten te houden wanneer de verlichting en apparaten uitgeschakeld kunnen worden. Dit kan een hoop energie besparen als hier goed op gelet blijft worden.
  • Zie je kansen om meer efficiëntie in je werk of het gebruik van de machines toe te passen, overleg het dan met je chef.

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!

Lees meer:

Hier vindt u onze eerder gepubliceerde documenten.