Sorry, your browser does not support JavaScript!

3c1_1-communicatiebericht-2014

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Snaas sluit zich hierbij aan en wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

Om dit te realiseren berekent Snaas halfjaarlijks haar CO2-footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Voor het jaar 2014 is de CO2-footprint wederom berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) emissies conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze CO2-footprint berekening dient als basis en wordt hierbij gepresenteerd:

Het CO2 verbruik van Snaas is in 2014 met 21% verlaagd ten opzichte van 2013. Een mooi resultaat voor het eerste jaar!

De CO2-reductiedoelstelling van Snaas in onverminderd als volgt:

SNAAS STOOT IN 2018 5% MINDER CO2 UIT TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2013!
*conform scope 1 en 2
**deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE

Voor het jaar 2014 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de in het referte jaar geformuleerde maatregelen en beschrijving van de individuele bijdrage.

We blijven onze medewerkers vragen om ideeën om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.