Sorry, your browser does not support JavaScript!

3c1_1-communicatiebericht-start

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Snaas sluit zich hierbij aan en wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.

Om dit te realiseren berekent Snaas halfjaarlijks haar CO2-footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) emissies conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze CO2-footprint berekening dient als basis en wordt hierbij gepresenteerd:

Om deze uitstoot te reduceren heeft Snaas de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

SNAAS STOOT IN 2018 5% MINDER CO2 UIT TEN OPZICHTE VAN HET JAAR 2013.

*conform scope 1 en 2
**deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE.


Maatregelen
Om bovenstaande doelstelling te realiseren heeft Snaas het volgende pakket maatregelen opgesteld:

 • Onderzoeken of hergebruik warmte poedercoatinstallatie mogelijk is;
 • Cv-ketels vervangen door HR-ketels;
 • Temperatuurregeling weersafhankelijk maken;
 • Onderzoek naar reductiemogelijkheden energieverbruik;
 • Preventief onderhoud uitvoeren van machines;
 • Bij aanschaf nieuwe machine wordt energieverbruik meegenomen in de beoordeling van de machine;
 • Periodiek analyseren energieverbruik;
 • Verlichting in werkplaats vervangen door daglichtlampen;
 • Verlichting afstemmen op gebruik kantoren/machines;
 • Verlichting waar zinvol uitrusten met bewegingsschakelaar;
 • Onderzoek naar vervanging TL-verlichting door LED verlichting;
 • Overstappen naar groene energie;
 • Milieubewustzijn medewerkers vergroten.


Individuele bijdrage
Aan de werknemers wordt gevraagd ook zelf een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de
CO2-uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen zijn:

 • Waar mogelijk de auto te laten staan en op de fiets naar Snaas toe te komen;
 • Indien mogelijk met collega’s te carpoolen;
 • Zorgen voor de juiste bandenspanning;
 • Bewust omgaan met printen.

We vragen van iedere medewerker ideeën om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen.