Sorry, your browser does not support JavaScript!

Duurzaam produceren

Helden van Staal zet duurzaamheid voorop en besteedt al jaren aandacht aan duurzaam produceren. Van slimmere mobiliteit, bewuster energieverbruik tot efficiënter en innovatiever denken. Wij letten op ons energieverbruik, regelen het transport zo efficiënt mogelijk en gaan goed om met afval en restmateriaal.

Duurzaamheid bij Helden van Staal

Een beter milieu begint bij jezelf. Daarom vindt Helden van Staal het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een goed milieu en duurzaamheid. Wij maken onze werknemers ervan bewust dat duurzaam produceren belangrijk is.

Al jaren duurzaam!

Helden van Staal heeft al jaren aandacht voor duurzaam produceren, en neemt ook daadwerkelijk actie:

  • Restmateriaal (staal, aluminium en RVS) wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt;
  • Dit geldt ook voor papier, karton en plastic afval;
  • De gebruikte verpakkingsmiddelen zijn grotendeels op basis van statiegeld en/of hergebruik;
  • Minimalisering van transportkilometers door inschakeling van een externe distributiespecialist;
  • Alle verlichting in de fabriek is uitgevoerd met energiebesparende reflectoren;
  • Overtollige warmte van productieprocessen wordt hergebruikt;
  • Door intelligente schakelingen en monitoring van lekkages wordt het verbruik van de persluchtcompressoren geminimaliseerd;
  • Poedercoaten is vanuit het oogpunt van carbon footprint het beste alternatief is als je metaal wilt lakken;
  • De terugwininstallatie van de poedercoatlijn leidt tot een hergebruik van poeder tot wel 90%;
  • Door een uitgekiend cascadesysteem is de uitstoot van proceswater van de poedercoatlijn minimaal.

Paper for Paper

Helden van Staal is lid van Paper for Paper. Dit is een circulair initiatief met papier, waarbij de nadruk ligt op papier inzamelen, recyclen en terug leveren. Helden van Staal maakt gebruik van gerecycled papier en de Paper for Paper Cupcare. Dit houdt in dat onze gebruikte koffiebekers worden ingezameld, gerecycled en weer als bekers worden terug geleverd. Wij sparen hiermee het milieu door minder bomenkap, water- en energieverbruik en CO2-uitstoot. Lees hier meer over Paper For Paper.

Besparingen zijn nog mogelijk door bij nieuwe investeringen het energieverbruik van machines zwaar te laten meewegen, door een verdere bewustwording onder medewerkers van het belang van duurzaam produceren en de mogelijke aanschaf van een micro-warmtekrachtcentrale. De grootste duurzaamheidswinst zit echter in het lichtgewicht construeren, waardoor het materiaalverbruik (en de daarmee gepaard gaande milieubelasting) fors kan worden verminderd. En laat Helden van Staal daar nu net de aangewezen partij voor zijn!

Circulair schoonmaken

Helden van Staal is voorstander van circulair schoonmaken. Dit houdt in dat wij van gebruikte producten of resten weer een nieuw product maken. Dit zorgt voor minder afval en afvalkosten, daarnaast kunnen we de diverse afvalstromen op de juiste manier verwerken. Wij sorteren onze afval op de juiste manier en zorgen ervoor dat het ge-recyclet wordt.

Mileubeleid - Helden van Staal