Sorry, your browser does not support JavaScript!

ISO 14001:2015

Helden van Staal heeft haar milieumanagementsysteem gecertificeerd volgens de internationale NEN-EN-ISO 14001:2015 norm. Ons milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). Het managementsysteem volgens ISO 14001:2015 levert de volgende resultaten op:

  • De continue verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling;
  • De beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • Het minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het behalen van het certificaat is een uitstekende manier voor Helden van Staal om te laten zien dat wij ons bewust zijn van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en structureel aandacht besteden aan het onderwerp milieu in onze bedrijfsvoering.